Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona doktorska mgr Heleny Zawady

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 25 stycznia 2019 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Heleny Zawady.

Tytuł dysertacji doktorskiej: „Wpływ Unii Europejskiej na system edukacji w Polsce w latach 2004-2013 na przykładzie Dolnego Śląska”

Promotor: dr hab. Krystyna Rogaczewska

Recenzenci: dr hab. Rafał Riedel, prof. UO (Uniwersytet Opolski); dr hab. Wojciech Nowiak, prof. UAM ( Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dziedzina nauki: nauki społeczne

dyscyplina naukowa: nauki o polityce

Recenzje oraz streszczenia rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Politologii UWr

Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

12 Gru 2018

ostatnia modyfikacja: 12 Gru 2018