Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

 publiczna  obrona  doktorska mgr. Jakuba Benedyczaka

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauk o Polityce i Administracji oraz Nauk o Bezpieczeństwie UWr zawiadamiają, że 13 grudnia 2019 r. o godz. 10.30 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu Politologii UWr) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr. Jakuba Benedyczaka.

Tytuł dysertacji doktorskiej: „ Dyskurs polityczny w filmie rosyjskim w latach 2000-2015”.

Promotor:  prof. dr hab. Andrzej Czajowski

Promotor pomocniczy:  dr Dorota Drałus

Recenzenci:  prof. dr hab. Joachim Diec (Uniwersytet Jagielloński);  dr hab. Kamil Minkner, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji oraz Nauk o Bezpieczeństwie UWr prof. dr hab. Robert Wiszniowski

dziedzina nauki: nauki społeczne

dyscyplina naukowa: nauki o polityce i administracji

Recenzje oraz streszczenia rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Politologii UWr https://politologia.uni.wroc.pl/Nauka/Przewody-doktorskie

Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

29 Paź 2019

ostatnia modyfikacja: 29 Paź 2019