Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona doktorska mgr. Kamila Glinki

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii UWr informują, że 23 marca 2018 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr. Kamila Glinki.

Tytuł dysertacji doktorskiej: „Polityka miejska w marketingu prezydentów największych miast Dolnego Śląska”

Promotor: prof. dr hab. Robert Wiszniowski
Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Babińska
Recenzenci:  prof. dr hab. Agnieszka Kasińska – Metryka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach); dr hab. Mariusz Kolczyński (Uniwersytet Śląski)

dziedzina nauki: nauki społeczne
dyscyplina naukowa: nauki o polityce

Recenzje oraz streszczenia rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Politologii UWr http://politologia.uni.wroc.pl/index.php/aktywnosc-naukowa-3/awanse-naukowe/2014-10-01-12-15-48/1550-przewod-doktorski-mgr-kamila-glinki

Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

13 Mar 2018

ostatnia modyfikacja: 13 Mar 2018