Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

publiczna obrona doktorska mgr Katarzyny Decko

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 12.30 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Katarzyny Decko.

 Tytuł dysertacji doktorskiej: „Negocjacje Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Analiza siły negocjacyjnej Unii Europejskiej z perspektywy teorii gier na wybranych przykładach”.

 Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller (Uniwersytet Wrocławski)

Recenzenci: dr hab. Jolanta Bryła, prof. nadzw. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Józef M. Fiszer (Instytut Studiów Politycznych PAN)

Recenzje oraz streszczenia rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Politologii UWr.

Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

29 Mar 2017

ostatnia modyfikacja: 29 Mar 2017