Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

publiczna obrona doktorska mgr Katarzyny Zalas – Kamińskiej

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 31 marca 2017 r. o godz. 13.30 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Katarzyny Zalas – Kamińskiej.

 Tytuł dysertacji doktorskiej: „Współpraca polskich organizacji pozarządowych z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w pomocy rozwojowej a dyplomacja publiczna”.

Promotor: prof. dr hab. Beata Ociepka (Uniwersytet Wrocławski)

Promotor pomocniczy: dr Marta Ryniejska – Kiełdanowicz

 Recenzenci:   prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie)

dr hab. Beata Surmacz (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie)

 Recenzje oraz streszczenia rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie Instytutu Politologii UWr.

Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

21 Mar 2017

ostatnia modyfikacja: 21 Mar 2017