Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona doktorska mgr Klaudii Wizimirskiej – Napory

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 5 lipca 2019 r. o godz. 13.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Klaudii Wizimirskiej-Napory.

Tytuł dysertacji doktorskiej: „Modelowanie rozwiązań konfliktów międzynarodowych z wykorzystaniem prognozowania na wybranych przykładach”

Promotor: dr hab. Magdalena Ratajczak, prof. nadzw. UWr

Promotor pomocniczy: dr Jarosław Jarząbek

Recenzenci:  dr hab. Rafał Ożarowski (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni); prof. dr hab. Marian Kopczewski (Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu)

dziedzina nauki: nauki społeczne

dyscyplina naukowa: nauki o polityce i administracji

Recenzje oraz streszczenia rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Politologii UWr https://politologia.uni.wroc.pl/Nauka/Przewody-doktorskie

Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

19 Cze 2019

ostatnia modyfikacja: 19 Cze 2019