Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona doktorska mgr Krzysztofa Jędrzejaka

Dyrektor i  Rada Instytutu Socjologii UWr zawiadamiają, że 11 października 2017 r., o godzinie 12.00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 (budynek 21, sala nr 144) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Krzysztofa Jędrzejaka

Tytuł dysertacji doktorskiej: Funkcjonariusze Służby Więziennej. Studium socjologiczne

promotor: prof. dr hab. Jan Maciejewski

recenzenci: prof. dr hab. Urszula Swadźba

prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj

 Praca doktorska jest wyłożona do wglądu w Czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych U. Wr. przy ul. Koszarowej 3.

Dyrektor

prof. dr hab. Zbigniew Kurcz

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

2 Paź 2017

ostatnia modyfikacja: 2 Paź 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.