Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona doktorska mgr Magdaleny Elżbiety Kozak

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 14 września 2018 r. o godz. 10.30 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Magdaleny Elżbiety Kozak.

Tytuł dysertacji doktorskiej: „Proces europeizacji systemu ekonomicznego Litwy w kontekście transformacji ustrojowej”

Promotor:  prof. dr hab. Wiesław Bokajło (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)

Recenzenci:  dr hab. Marta Makuch (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

dziedzina nauki: nauki społeczne

dyscyplina naukowa: nauki o polityce

Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

11 Lip 2018

ostatnia modyfikacja: 11 Lip 2018