Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona doktorska mgr Małgorzaty Neski

Dyrektor i Rada Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego informują, że 3 kwietnia 2019 roku o godzinie 12.00 w sali nr 240 budynku 21 przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Małgorzaty Neski.

Tytuł dysertacji doktorskiej: Strategie współpracy wrocławskich uczelni wyższych z lokalnym rynkiem pracy. Studium socjologiczne

promotor: dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź

recenzenci: prof. dr hab. Felicjan Bylok, dr hab. Maria Zielińska

Praca doktorska jest wyłożona do wglądu w Czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych UWr przy ul. Koszarowej 3.

Recenzje opublikowano na stronie Centralnej Komisji.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

21 Mar 2019

ostatnia modyfikacja: 21 Mar 2019