Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona doktorska mgr Markusa Rummla

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 10 marca 2017 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Markusa Rummla.

 Tytuł dysertacji doktorskiej: „Die deutsche Entwicklungspolitik auf dem Prüfstand. Kritische Bestandsaufnahme und Plӓdoyer für einen Paradigmenwechsel am Beispiel des Entwicklungslandes Namibia”

 Promotor:  dr hab. Otto Norbert Kapferer prof. nadzw. (Uniwersytet Wrocławski)

 Recenzenci:   Prof. Dr. Manfred Kerner ( Freie Universität Berlin)

Prof.  Dr. Denniss Hanovs (Riga Stradins University)

Recenzje oraz streszczenia rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie internetowej

Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytutu Politologii UWr.

Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych

przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

22 Lut 2017

ostatnia modyfikacja: 23 Lut 2017