Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona doktorska mgr Martina Böhma

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 10 marca 2017 r. o godz. 12.30 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Martina Böhma.

 Tytuł dysertacji doktorskiej: „Das mögliche Ende des Euros durch die globale Finanzkrise”

Promotor: dr hab. Krzysztof Kociubiński prof. nadzw.

Recenzenci:   Prof. Dr. Manfred Kerner ( Freie Universität Berlin)

Prof. Dr. Denniss Hanovs (Riga Stradins University)

Recenzje oraz streszczenia rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytutu Politologii UWr

Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

22 Lut 2017

ostatnia modyfikacja: 22 Lut 2017