Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona doktorska mgr Michała Kuca

Dyrekcja i Rada Naukowa Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr Michała Kuca pt:”Chronologia i lito-strukturalny zapis zmian środowiska w osadach wydm dorzecza Baryczy między Żmigrodem a Miliczem”. Obrona odbędzie się 3 marca 2017r. o godz. 12.00, w sali 336 Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego.

Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Jary – Uniwersytet Wrocławski

Recenzenci:

prof. dr hab. Wacław Florek – Akademia Pomorska w Słupsku

prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz – Uniwersytet Gdański

Praca jest udostępniona do wglądu w Bibliotece IGRR.

Dodane przez: Monika Krawczyńska

28 Lut 2017

ostatnia modyfikacja: 28 Lut 2017