Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona doktorska mgr Pauli Wiśniewskiej

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 7 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Pauli Wiśniewskiej.

Tytuł dysertacji doktorskiej: „ Koncepcje integracji europejskiej w programach i polityce partii na poziomie europejskim”.

 Promotor: dr hab. Anna Pacześniak, prof. nadzw. UWr

Recenzenci:  dr hab. Rafał Riedel, prof. nadzw. UO ( Uniwersytet Opolski); dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dziedzina nauki: nauki społeczne

dyscyplina naukowa: nauki o polityce i administracji

Recenzje oraz streszczenia rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Politologii UWr.

Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

22 maja 2019

ostatnia modyfikacja: 22 maja 2019