Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona doktorska mgr Pauliny Barczyszyn-Madziarz

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii UWr zawiadamiają, że w dniu 13 lipca 2017 r. o godz. 11.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Pauliny Barczyszyn- Madziarz

 Tytuł dysertacji doktorskiej: „Dziennikarze polscy, rosyjscy i szwedzcy oraz ich wizja zawodu”

Promotor: prof. dr hab. Bogusława Dobek – Ostrowska

Promotor pomocniczy: dr Michał Kuś

Recenzenci:   dr hab. Marian Gierula (Uniwersytet Śląski)

dr hab. Michał Głowacki (Uniwersytet Warszawski)

dziedzina nauki: nauki społeczne

dyscyplina naukowa: nauki o polityce

Recenzje oraz streszczenia rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone

na stronie internetowej Instytutu Politologii UWr.

http://politologia.uni.wroc.pl/index.php/aktywnosc-naukowa-3/awanse-naukowe/2014-10-01-12-15-48

Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych

przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

6 Lip 2017

ostatnia modyfikacja: 6 Lip 2017