Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona doktorska mgr Po-Kai Fang

 Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii UWr zawiadamiają, że 20 października 2017 r. o godz. 9.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Po-Kai Fang.

Tytuł dysertacji doktorskiej: „Taiwanese and Polish Economic Policy towards SMEs”

Promotor: dr hab. Marek Wróblewski, prof. nadzw.

Recenzenci:   prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), prof. dr hab. Marian Edward Haliżak (Uniwersytet Warszawski)

dziedzina nauki: nauki społeczne

dyscyplina naukowa: nauki o polityce

Recenzje oraz streszczenia rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Politologii UWr: http://politologia.uni.wroc.pl/index.php/aktywnosc-naukowa-3/awanse-naukowe/

Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

18 Paź 2017

ostatnia modyfikacja: 18 Paź 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.