Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona doktorska mgr. Roberta Kazimierowicza

Dyrektor i Rada Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 28 lutego 2018 r. o godzinie 12,00, we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 3 budynek 21, w sali nr 144 odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr. Roberta Kazimierowicza

Tytuł dysertacji doktorskiej: Kultura profesjonalna menedżerów firmy OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Chojnacki
recenzenci: prof. dr hab. Lesław Haber
prof. dr hab. Lech Zacher

 Praca doktorska jest wyłożona do wglądu w Czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych U. Wr. przy ul. Koszarowej 3. Recenzje opublikowano na stronie Centralnej Komisji.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

19 Lut 2018

ostatnia modyfikacja: 19 Lut 2018