Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona doktorska mgr Róży Smolak

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 3 lipca 2018 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Róży Smolak.

Tytuł dysertacji doktorskiej: „The Coverage of the Russian – Ukrainian Conflict by the Polish Media (2014-2015)”

 Promotor: prof. dr hab. Bogusława Dobek – Ostrowska
Promotor pomocniczy: dr hab. Michał Głowacki
Kopromotor: Prof. Gunnar Nygren (Södertörn University)
Recenzenci:  dr hab. Dorota Piontek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Natalya Ryabinska (Collegium Civitas w Warszawie)
dziedzina nauki: nauki społeczne
dyscyplina naukowa: nauki o polityce

Recenzje oraz streszczenia rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Politologii UWr. Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

15 Cze 2018

ostatnia modyfikacja: 15 Cze 2018