Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona doktorska mgr. Takaharu Uesugi

IPol.4130.15.2014.RM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Wrocław, 24 września 2019 r.

  

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 25 października 2019 r. o godz. 11.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr. Takaharu Uesugi.

Tytuł dysertacji doktorskiej: „ Changes of Japanese Defense Policy and Its Social Perception at the Turn of the 20th and the 21st Century”.

Promotor: dr hab. Arkadiusz Domagała

Recenzenci:  dr hab. Agata Ziętek, prof. nadzw. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie); dr hab. Karol Żakowski, prof. nadzw. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

dziedzina nauki: nauki społeczne

dyscyplina naukowa: nauki o polityce

Recenzje oraz streszczenia rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone

na stronie internetowej Instytutu Politologii UWr

https://politologia.uni.wroc.pl/Nauka/Przewody-doktorskie

Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych

przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

26 Wrz 2019

ostatnia modyfikacja: 26 Wrz 2019