Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona doktorska mgr. Tomasza Lisowskiego

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii UWr zawiadamiają, że w dniu 22 lutego 2019 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr. Tomasza Lisowskiego.

Tytuł dysertacji doktorskiej: „Europa we współczesnej polskiej myśli politycznej”

Promotor:  dr hab. Krystyna Rogaczewska

Recenzenci:  prof. dr hab. Michał Śliwa (emerytowany profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie), dr hab. Krzysztof Łabędź, prof. nadzw. (Akademia Ignatianum w Krakowie)

dziedzina nauki: nauki społeczne

dyscyplina naukowa: nauki o polityce

Recenzje oraz streszczenia rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Politologii UWr

Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

25 Sty 2019

ostatnia modyfikacja: 25 Sty 2019