Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

publiczna obrona doktorska mgr Torstena Barthel’a

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Torstena Barthel’a.

 Tytuł dysertacji doktorskiej: „ Verfassungsschutzbericht – Einflussnahme auf die politische Willensbildung. Öffentlichkeitsarbeit der deutschen Inlands-Nachrichtendienste”.

Promotor: prof. dr hab. Otto Norbert Kapferer (Uniwersytet Wrocławski)

Recenzenci: prof. Dr. Harald Seubert (STH Basel), dr hab. Sabine Berghahn ( Freie Universität Berlin)

Recenzje oraz streszczenia rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Politologii UWr.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

24 Kwi 2017

ostatnia modyfikacja: 24 Kwi 2017