Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona doktorska mgr. Waldemara Sobery

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii UWr zawiadamiają, że w dniu 6 lipca 2018 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr. Waldemara Sobery.

Tytuł dysertacji doktorskiej: „Profesjonalizacja komunikowania w sytuacji kryzysowej. Perspektywa województwa dolnośląskiego”
Promotor: dr hab. Lucyna Szot
Recenzenci:  dr hab. Sławomir Gawroński, prof. nadzw. (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie), dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska (Uniwersytet Warszawski)
dziedzina nauki: nauki społeczne
dyscyplina naukowa: nauki o polityce

Recenzje oraz streszczenia rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Politologii UWr. Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

15 Cze 2018

ostatnia modyfikacja: 15 Cze 2018