Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona doktorska mgra Bartłomieja Krzysztana

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 12 kwietnia 2019 r. o godz. 12.30 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Bartłomieja Krzysztana.

Tytuł dysertacji doktorskiej: „Historia niepamięci. Dyskursy mnemoniczne w przestrzeni politycznej Południowego Kaukazu”

Promotor: dr hab. Kazimierz Dziubka, prof. nadzw. UWr

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Furier (Uniwersytet Szczeciński), dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

dziedzina nauki: nauki społeczne, dyscyplina naukowa: nauki o polityce

Recenzje oraz streszczenia rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie Instytutu Politologii UWr

Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

20 Mar 2019

ostatnia modyfikacja: 20 Mar 2019