Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona doktorska mgra inż. Jarosława Affeka

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 6 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra inż. Jarosława Affeka.

Tytuł dysertacji doktorskiej: „Obwód Kaliningradzki w systemie bezpieczeństwa militarnego Federacji Rosyjskiej”

Promotor: dr hab. Tadeusz Marczak, prof. nadzw. (Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki)

Recenzenci:  dr hab. Józef Marczak, prof. nadzw. (Akademia Sztuki Wojennej); prof. dr hab. Zenon Zamiar (Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu)

dziedzina nauki: nauki społeczne

dyscyplina naukowa: nauki o polityce

Recenzje oraz streszczenia rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Politologii UWr.

Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

13 Mar 2018

ostatnia modyfikacja: 13 Mar 2018