Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona doktorska mgra Jakuba Bornio

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 24 września 2018 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Jakuba Bornio.

Tytuł dysertacji doktorskiej: „Polityczno-militarne aspekty bezpieczeństwa Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego”

Promotor:  dr hab. Paweł Turczyński, prof. nadzw.UWr

Promotor pomocniczy: dr hab. Joanna Dyduch

Recenzenci:  prof. dr hab. Wiesław Bokajło (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)

prof. dr hab. Marek Pietraś (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dziedzina nauki: nauki społeczne

dyscyplina naukowa: nauki o polityce

Recenzje oraz streszczenia rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone

na stronie internetowej Instytutu Politologii UWr.

Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

11 Lip 2018

ostatnia modyfikacja: 11 Lip 2018