Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona doktorska mgra Mateusza Zielińskiego

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 9 listopada 2018 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Mateusza Zielińskiego.

Tytuł dysertacji doktorskiej: „Przemiany cywilizacyjne a nowe formy aktywności politycznej w parlamentarnej kampanii wyborczej 2015 r.”

Promotor:  dr hab. Robert Alberski, prof. nadzw. UWr

Promotor pomocniczy: dr Marzena Cichosz

Recenzenci: dr hab. Waldemar Wojtasik (Uniwersytet Śląski w Katowicach); dr hab. Magdalena Musiał – Karg (Uniwersytet  im. Adama  Mickiewicza w Poznaniu)

dziedzina nauki: nauki społeczne

dyscyplina naukowa: nauki o polityce

Recenzje oraz streszczenia rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Politologii UWr:

http://politologia.uni.wroc.pl/index.php/aktywnosc-naukowa-3/awanse-naukowe/2014-10-01-12-15-48

Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

17 Paź 2018

ostatnia modyfikacja: 17 Paź 2018