Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona doktorska mgra Michała Broniszewskiego

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 10 września 2019 r. o godz. 13.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Michała Broniszewskiego.

Tytuł dysertacji doktorskiej: „Zintegrowane podejście do rozwoju obszarów funkcjonalnych w polityce regionalnej UE na przykładzie polskich modeli implementacyjnych”

Promotor: dr hab. Monika Klimowicz, prof. nadzw. UWr

Promotor pomocniczy: dr hab. Małgorzata Michalewska-Pawlak

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Czachór (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); prof. dr hab. Krzysztof Zuba (Uniwersytet Opolski)

dziedzina nauki: nauki społeczne

dyscyplina naukowa: nauki o polityce

Recenzje oraz streszczenia rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Politologii UWr.

Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

20 Sie 2019

ostatnia modyfikacja: 22 Sie 2019