Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona doktorska mgra Piotra Drzewińskiego

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 27 kwietnia 2018 roku o godz. 13.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Piotra Drzewińskiego.

Tytuł dysertacji doktorskiej: „Metropolizacja jako element polityki rozwoju współczesnych miast. Analiza teoretyczna i studium przypadku miasta Wrocławia”

Promotor: prof. dr hab. Andrzej W. Jabłoński

Promotor pomocniczy: dr Monika Wichłacz

Recenzenci:  prof. dr hab. Ludwik Habuda (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu), prof. dr hab. Sylwester Wróbel (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Recenzje oraz streszczenia rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Politologii UWr.

Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

18 Kwi 2018

ostatnia modyfikacja: 18 Kwi 2018