Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona doktorska mgra Piotra Nowaka

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 1 grudnia 2017 r. o godz. 9.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Piotra Nowaka.

Tytuł dysertacji doktorskiej: „Transformacja NATO po 2010 roku”

Promotor: dr hab. Krzysztof Kociubiński, prof. nadzw.

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Mickiewicz  (Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni); dr hab. Łukasz Donaj, prof. nadzw. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dziedzina nauki: nauki społeczne

dyscyplina naukowa: nauki o polityce

Recenzje oraz streszczenia rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Politologii UWr.

Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

30 Paź 2017

ostatnia modyfikacja: 30 Paź 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.