Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona doktorska mgra Przemysława Hankusa

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w 30 listopada 2018 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Przemysława Hankusa.

Tytuł dysertacji doktorskiej: „Dążenia secesjonistyczne w Europie na przykładzie Katalonii i Szkocji”

Promotor: prof. dr hab. Maciej Mróz

Recenzenci: prof. dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie); dr hab. Małgorzata Myśliwiec (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dziedzina nauki: nauki społeczne

dyscyplina naukowa: nauki o polityce

Recenzje oraz streszczenia rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Politologii UWr.

Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

15 Lis 2018

ostatnia modyfikacja: 15 Lis 2018