Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

publiczna obrona doktorska mgra Tomasza Matrasa

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 20 października 2017 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Tomasza Matrasa.

Tytuł dysertacji doktorskiej: „Polityka sportowa Niemiec w kontekście regulacji Unii Europejskiej po 1990 r.”

Promotor: dr hab. Tadeusz Lebioda, prof. nadzw.

Promotor pomocniczy: dr Joanna Trajman

Recenzenci: prof. dr hab.  Radosław Zenderowski (Uniwersytet Kardynała Stefana                     Wyszyńskiego w Warszawie)

dr hab. Robert Łoś, prof. nadzw. (Uniwersytet Łódzki)

dziedzina nauki: nauki społeczne

dyscyplina naukowa: nauki o polityce

Recenzje oraz streszczenia rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Politologii UWr.

Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu.

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

30 Paź 2017

ostatnia modyfikacja: 30 Paź 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.