Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona doktorska mgra Wojciecha Muchy

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że w dniu 10 maja 2019 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3, bud.2/3 w sali 110 (sala Rady Instytutu) odbędzie się publiczna obrona doktorska mgra Wojciecha Muchy.

Tytuł dysertacji doktorskiej: „(Współ)zarządzanie w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego po roku 2004 w świetle koncepcji rozwoju lokalnego”

 Promotor:  dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka, prof. nadzw. UWr

Promotor pomocniczy: dr hab. Małgorzata Michalewska-Pawlak

Recenzenci:  dr hab. Agnieszka Katarzyna Cianciara, prof. ISP PAN (Instytut Studiów Politycznych PAN); dr hab. Rafał Riedel, prof. UO (Uniwersytet Opolski); prof. dr hab. Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski)

dziedzina nauki: nauki społeczne

dyscyplina naukowa: nauki o polityce

Recenzje oraz streszczenia rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Politologii UWr

Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

16 Kwi 2019

ostatnia modyfikacja: 16 Kwi 2019