Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agaty Sabik

W dniu 11.05.2018 r. o godz. 12:15 w sali nr 60 im. prof. dr. hab. Jana Rzewuskiego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Sabik.

Tytuł rozprawy: Cienkie warstwy ftalocyjanin na powierzchni srebra (100)

Promotor: dr hab. Grażyna Antczak, profesor nadzwyczajny UWr, Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Czajka (Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej), dr hab. Ryszard Zdyb, profesor nadzwyczajny UMCS (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie)

Praca jest wyłożona do wglądu w bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.

Dodane przez: Katarzyna Świstak

25 Kwi 2018

ostatnia modyfikacja: 25 Kwi 2018