Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Rafała Topolnickiego

W dniu 05.12.2017 r. o godz. 11:15 w sali nr 320 Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Topolnickiego zatytułowanej: Teoretyczny opis adsorpcji i koadsorpcji Sn i Pb na Ru(0001)

Promotor: dr hab. Robert Kucharczyk, profesor nadzwyczajny UWr (Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr)

Recenzenci: prof. dr hab. Ilona Zasada (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego), dr hab. Mariusz Krawiec, profesor nadzwyczajny UMCS (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie)

Praca jest wyłożona do wglądu w bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu

Dodane przez: Katarzyna Świstak

17 Lis 2017

ostatnia modyfikacja: 17 Lis 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.