Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Norberta Szczepary

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Nauk Geologicznych zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgra Norberta Szczepary, która odbędzie się 14 grudnia 2018 roku o godz. 11.00 w sali 220 w Instytucie Nauk Geologicznych, pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.

Tytuł pracy: Geologia i petrologia permskich skał wulkanicznych rejonu Świerzawy i Nowego Kościoła w niecce północnosudeckiej.

Promotor: dr hab. Marek Awdankiewicz prof. UWr

Recenzenci: dr hab. Katarzyna Machowiak – Politechnika Poznańska

dr hab. Bogusław Bagiński prof. UW – Uniwersytet Warszawski

dziedzina: nauki o Ziemi

dyscyplina naukowa: geologia

Recenzje oraz streszczenia rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Nauk Geologicznych UWr.

Praca wraz z recenzjami jest udostępniona do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Geologicznych ul. Cybulskiego 30 we Wrocławiu.

Dodane przez: Aurelia Przyborska

23 Lis 2018

ostatnia modyfikacja: 23 Lis 2018