Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona pracy doktorskiej Tomasza Brzozowskiego

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr uprzejmie informuje, że w dniu 6 lutego 2019 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 4 przy ul. Szewskiej 50/51 we Wrocławiu mgr Tomasza Brzozowskiego

Tytuł pracy: „Wpływ procesów globalnych na kształt i jakość międzypodmiotowych relacji dialogicznych”

Promotor: dr hab. Adam Nobis prof. UWr

Recenzenci: prof. dr hab. Leszek Koczanowicz, dr hab. Leszek Kopciuch prof. UMCS w Lublinie

Praca znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej, Wrocław, ul. Szajnochy 7/9.

Dodane przez: Damian Grzegorczyk

23 Sty 2019

ostatnia modyfikacja: 23 Sty 2019