Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona rozprawy doktorska mgra Ziemowita Sochy

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 07 grudnia 2017 roku o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Ziemowita Sochy w lokalu nr 107 Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 36 we Wrocławiu

Temat pracy: „Socjologiczna analiza recepcji moderny muzycznej na przykładzie wybranych instytucji kultury Wrocławia”

Promotor: prof. dr hab. Maciej Gołąb
Promotor pomocniczy: dr Igor Pietraszewski
Recenzenci: dr hab. Kazimierz Kowalewicz prof. UŁ, dr hab. Izabela Wagner-Saffray

Praca znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej, Wrocław, ul. Szajnochy 7/9. Streszczenie oraz recenzje są dostępne do wglądu na stronie Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w zakładce studia doktoranckie – informacje.

Dodane przez: Damian Grzegorczyk

22 Lis 2017

ostatnia modyfikacja: 22 Lis 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.