Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Drozd

Dziekan Wydziału Biotechnologii informuje, że w dniu 14 czerwca 2017 r. o godz. 13:30 na Wydziale Biotechnologii (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot-Curie 14a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Drozd pt.: „Characteristics of stability and reactivity of human metallothionein isoforms in the context of cellular zinc homeostasis”.

Promotor: prof. dr hab. Artur Krężel.

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Jolanta Łukasiewicz, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław.
  • prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska.

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece wydziałowej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje znajdują się na stronie www.biotech.uni.wroc.pl

Dodane przez: Nina Giemza

31 maja 2017

ostatnia modyfikacja: 31 maja 2017