Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Makowieckiej

W dniu 5 lipca 2019 r. o godz.12:30 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii), ul. F. Joliot – Curie 14 A – w sali wykładowej nr 1.03 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Makowieckiej pt. „Wpływ żelsoliny i tymozyny β4 na inwazyjność komórek czerniaka”

Promotor: dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr
Promotor pomocniczy: dr hab. Antonina Mazur

Recenzenci:

  • dr hab. Joanna Wietrzyk, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN Wrocław
  • dr hab. Zbigniew Madeja, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronie www.biotech.uni.wroc.pl

Dodane przez: Nina Giemza

26 Cze 2019

ostatnia modyfikacja: 26 Cze 2019