Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aoife Corcoran

Dziekan Wydziału Biotechnologii uprzejmie informuje, że 21 marca 2017 r. o godz.13.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aoife Corcoran.

Obrona rozprawy pt. „Testing calcemic and non-calcemic activities of new Vitamin D2 analogs via in-vitro and in-vivo studies” odbędzie się na Wydziale Biotechnologii UWr (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.05, przy ul. F. Joliot–Curie 14 A.

Promotor:  prof. dr hab. Ewa Marcinkowska

Recenzenci:

prof. dr hab. Rafał Siciński, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Michał Żmijewski, Katedra Histologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii.
Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje znajdują się na stronie www.biotech.uni.wroc.pl

Dodane przez: Nina Giemza

2 Mar 2017

ostatnia modyfikacja: 2 Mar 2017