Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Beaty Biegi

Dyrekcja i Rada Naukowa Instytutu Nauk Geologicznych zawiadamiają, że 5 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 w sali 220 w ING, pl. M. Borna 9 we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pani mgr Beaty Biegi.

Temat rozprawy doktorskiej: „Fermentacja metanowa wybranych substratów pochodzenia rolno-spożywczego: analiza warunków procesu i możliwości energetycznego wykorzystania biogazu”

Promotor: prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek (Uniwersytet Wrocławski)

Promotor pomocniczy: dr Adriana Trojanowska-Olichwer (Uniwersytet Wrocławski)

Recenzenci: dr hab. Anna Sikora, prof. IBB PAN (Polska Akademia Nauk), prof. dr hab. Zygmunt Sadowski (Politechnika Wrocławska)

Praca wraz z recenzjami jest dostępna w Bibliotece Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Streszczenia oraz recenzje rozprawy doktorskiej zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dodane przez: Aurelia Przyborska

19 Mar 2019

ostatnia modyfikacja: 19 Mar 2019