Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Damiana Trojanowskiego

Dziekan Wydziału Biotechnologii uprzejmie informuje, że w dniu 10 maja 2017 r. o godz.11:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Damiana Trojanowskiego.

W dniu 10 maja 2017 r. o godz.11:00 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) przy ul. F. Joliot–Curie 14 A, w sali wykładowej nr 1.03 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr.  Damiana Trojanowskiego  pt.: Analiza dynamiki replisomów w trakcie cyklu komórkowego Mycobacterium smegmatis”

Promotor: prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska – Czerwińska

Recenzenci:

prof. dr hab. Agnieszka Szalewska – Pałasz, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Jarosław Dziadek, Instytut Biologii Medycznej PAN

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii.

Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje na stronie www.biotech.uni.wroc.pl

Dodane przez: Nina Giemza

26 Kwi 2017

ostatnia modyfikacja: 26 Kwi 2017