Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dawida Junke

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr uprzejmie informuje, że w dniu 7 czerwca 2017 r. o godzinie 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Dawida Junke, w lokalu nr 4 przy ul. Szewskiej 50/51 Instytutu Kulturoznawstwa we Wrocławiu

Tytuł pracy: „Transcendencja i sekularyzacja. Motywy religijne we współczesnych amerykańskich serialach telewizyjnych”

Promotor: dr hab. Tadeusz Szczepański
Recenzenci:  dr hab. Arkadiusz Lewicki prof. UWr , prof. dr hab. Mirosław Przylipiak

Praca znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej, Wrocław, ul. Szajnochy 7/9. Streszczenie oraz recenzje są dostępne do wglądu na stronie www.wnhip.uni.wroc.pl w zakładce studia doktoranckie – informacje.

Dodane przez: Damian Grzegorczyk

29 maja 2017

ostatnia modyfikacja: 29 maja 2017