Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Stryjewskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że 13 listopada 2019 roku o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 39 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu mgr Dominiki Stryjewskiej.

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie informuje, że w dniu 13 listopada 2019 roku o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w lokalu nr 39 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu mgr. Dominiki Stryjewskiej

na temat: ,, Cechy formalne środowiska i właściwości podmiotowe a zróżnicowanie map poznawczych przestrzeni zurbanizowanych’’

Promotor: dr hab. Bożena Janda-Dębek

Recenzenci: prof. dr hab. Augustyn Bańka, dr hab. Katarzyna Byrka prof. SWPS

Praca znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12 Wrocław, Streszczenie oraz recenzje są dostępne do wglądu na stronie www.wnhip.uni.wroc.pl w zakładce nauka – prowadzone przewody doktorskie – streszczenia i recenzje.

Dodane przez: Maciej Kryś

18 Paź 2019

ostatnia modyfikacja: 18 Paź 2019