Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Matyldy Witek-Kasprzak

Dyrektor i Rada Naukowa  Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, iż w dniu 22 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 12.15 w sali nr 336 Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr  (Wrocław, pl. Uniwersytecki 1) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Matyldy Witek-Kasprzak.

Tytuł rozprawy doktorskiej: Przekształcenia koryt rzek górskich na terenie ziemi kłodzkiej w warunkach antropopresji

Promotor: prof. dr hab. Piotr Migoń

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Łajczak; dr hab. Tomasz Falkowski, prof SGGW Warszawa

Rozprawa doktorska jest udostępniona do wglądu w Bibliotece Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego.

Dodane przez: Nina Wabnik

12 Cze 2018

ostatnia modyfikacja: 12 Cze 2018