Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Issama Khirallaha

IF.412.1.10.2021.MM                                                                       

Wrocław, dnia 11 stycznia 2021 r.

Zawiadomienie

Przewodniczący i  Rada Dyscypliny Naukowej Filozofia Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, iż w dniu 22 stycznia 2021 r. (piątek)  o godz. 10.30  online  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgra Issama Khirallaha

Obrona doktorska przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem technologii informatycznych MS TEAM umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony doktorskiej i jej rejestrację.

Tytuł dysertacji:

Responsability. Between Al-Jabri’s Deconstruction of the Arabic-Islamic Tradition and Hans Jonas’s Ethical Theory. Parallels and Discords.

Promotor:

Prof. dr hab. Adam Chmielewski

Promotor pomocniczy:

Dr hab. Mariusz Turowski

Recenzenci:

Prof. dr hab. Marek Dziekan

Prof. dr hab. Katarzyna Pachniak

dr hab. Tomasz Stefaniuk

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Maciej Manikowski

Link do spotkania https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0336f3c48d8d4ce3bca9d669592fb72d%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=99806e66-0422-4f8e-ad87-98a745bfcadf&tenantId=2b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c

Recenzje, streszczenia oraz rozprawa doktorska zostały zamieszczone są na stronie  https://www.wns.uni.wroc.pl/Filozofia/Przewody-doktorskie-1 – Issam Khirallah

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

11 sty 2021

ostatnia modyfikacja: 11 sty 2021