Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Michalczyk

Dziekan Wydziału Biotechnologii informuje, że w dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 11.30 na Wydziale Biotechnologii UWr (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. F. Joliot-Curie 14a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Michalczyk pt.: „Próba określenia mechanizmu agregacji spektryny oraz fizjologicznej roli tego zjawiska”.

Promotor: prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski.

Recenzenci:

  • dr hab. Ewa Jaśkiewicz, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław.
  • prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece wydziałowej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje znajdują się na stronie www.biotech.uni.wroc.pl

Dodane przez: Nina Giemza

31 maja 2017

ostatnia modyfikacja: 31 maja 2017