Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Śliwińskiego

W dniu 05.05.2017 r. o godz. 12:15 w sali nr 60 im. Jana Rzewuskiego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Śliwińskiego zatytułowanej: „Badania adsorpcji holmu na ścianach Mo(110) oraz Mo(211) czystej i modyfikowanej warstwami Ag o różnej grubości”

Promotor: prof. dr hab. Jan Kołaczkiewicz, Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego

Recenzenci: dr hab. Nika Spiridis, prof. nadzw., Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie; dr hab. Ryszard Zdyb, prof. nadzw., Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Praca jest wyłożona do wglądu w bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.

Dodane przez: Katarzyna Świstak

19 Kwi 2017

ostatnia modyfikacja: 19 Kwi 2017