Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Szczepaniak

Dziekan Wydziału Biotechnologii informuje, że w dniu 3 października 2017 r. o godz. 12:00 na Wydziale Biotechnologii odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Szczepaniak pt.: „Wpływ wybranych czynników na aktywność transporterów ABC Candida albicans”

Dziekan Wydziału Biotechnologii informuje, że w dniu 3 października 2017 r. o godz. 12:00 na Wydziale Biotechnologii (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot-Curie 14a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Szczepaniak

pt.: „Wpływ wybranych czynników na aktywność transporterów ABC Candida albicans”

Promotor: dr hab. Anna Krasowska

Recenzenci

prof. dr hab. Joanna Kruszewska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa

prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii.

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej znajdują się na stronie www.biotech.uni.wroc.pl

Dodane przez: Nina Giemza

2 Paź 2017

ostatnia modyfikacja: 2 Paź 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.