Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Mierziak-Dereckiej

Dziekan Wydziału Biotechnologii uprzejmie informuje, że w dniu 21 marca 2019 r. o godz. 13.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Mierziak-Dereckiej.

W dniu 21 marca 2019 r. o godz.13.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Mierziak-Dereckiej pt. „Znaczenie genu kodującego beta-ketotiolazę dla metabolizmu lnu”

Promotor: prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski

Promotor pomocniczy: dr hab. Anna Kulma, prof. nadzw.UWr

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Anna Mikuła z Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej, PAN Warszawa
  • dr hab. inż. Aleksandra Królicka, prof. nadzw. UG z Międzyuczelnianego Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Dziedzina: nauki biologiczne

Dyscyplina: biotechnologia

Miejsce publicznej obrony: Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) przy ul. F. Joliot–Curie 14 A, sala wykładowa nr 1.05,

Praca znajduje się do wglądu w Bibliotece Wydziału Biotechnologii, a streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje dostępne są na stronie www.biotech.uni.wroc.pl

Dodane przez: Nina Giemza

28 Sty 2019

ostatnia modyfikacja: 28 Sty 2019