Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Pers

W dniu 26.10.2018 r. o godz. 12:30 w sali nr 60 im. prof. dr. hab. Jana Rzewuskiego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Pers zatytułowanej Fizykochemiczne własności warstw adsorpcyjnych Ni i Pd na powierzchni GaN(0001)”.

Promotor: prof. dr hab. Antoni Ciszewski, Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego

Promotor pomocniczy: dr Miłosz Grodzicki, Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Danuta Kaczmarek, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej

prof. dr hab. Piotr Perlin, Instytut Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie

Praca jest wyłożona do wglądu w bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.

Dodane przez: Katarzyna Świstak

8 Paź 2018

ostatnia modyfikacja: 8 Paź 2018